BROEZ
Wil jij de bijtjes weer horen zoemen? Investeer dan in kruiden en bloemen 
 

Onze organisatie

Broez is een stichting met als doel het bevorderen van de biodiversiteit in de regio Twente. Dit doen we door onder meer door het faciliteren van de aanleg van bloemenstroken langs paden, wegen en in en nabij de woonkernen. Hierbij vormen we de bemiddeling tussen burgers en bedrijven (investeerders) enerzijds en grondeigenaren anderzijds, ten behoeve van de aanleg van akkerranden. Een belangrijk subdoel van Broez is om meer bewustzijn onder de bevolking te creëren omtrent biodiversiteit. Dit doen we onder andere door (informatieve) borden te plaatsen rondom de ingezaaide velden en actief te zijn op social media met informatie en leuke foto’s/filmpjes, zo willen we de lokale bevolking inspireren en enthousiasmeren.  


De naam Broez staat voor bruisen, wij willen dat de bloemen straks de grond 'uutbroest'. Daarbij is de letter 'B' gelinkt aan burgers, boeren, buitenlui, buurten, bloemen, bijen en biodiversiteit. Ook heeft Broez iets gebroederlijk, dus samen de biodiversiteit verbeteren. Mensen kunnen direct invloed uitoefenen op een mooiere omgeving, want elke €0,30 wordt binnen een jaar omgezet in 1 m2 bloemen. "Nait soezen moar broezen; geen woorden, maar daden!"Aanleiding 

Een vraag van iemand uit onze omgeving was de directe aanleiding van het initiatief: ´Willen jullie een bloemenstrook aanleggen op jullie weiland naast onze woonwijk in ruil voor een onkostenvergoeding van ons?’. De geïnteresseerde had ervaren dat er veel wijkbewoners en recreanten genoten van bloemen en kruiden naast hun woningen en wilde om dit te realiseren graag de onkosten van de boer voor de aanleg van de stroken vergoeden. Zo zijn we begonnen met bemiddelen tussen aan de ene kant burgers/bedrijven die graag bloemrijke akkerranden in hun directe omgeving zouden zien en aan de andere kant grondeigenaren die hiervoor openstaan in de ruil voor een financiële onkosten vergoeding.Broez wordt gerund door Renee, Roos en Fraukje Roeleveld. 


 
 
E-mailen
Instagram