BROEZ
Wil jij de bijtjes weer horen zoemen? Ga aan de slag met kruiden en bloemen 
 

Onze organisatie

Broez is een stichting met als doel het bevorderen van de biodiversiteit in de regio Twente. Dit werd gerealiseerd door onder meer het faciliteren van de aanleg van bloemenstroken langs paden, wegen en in en nabij de woonkernen. Hierbij vormde Broez de bemiddeling tussen burgers en bedrijven (investeerders) enerzijds en grondeigenaren anderzijds, ten behoeve van de aanleg van akkerranden. Een belangrijk subdoel van Broez was om meer bewustzijn onder de bevolking te creëren omtrent biodiversiteit. Dit werd onder andere gedaan door (informatieve) borden te plaatsen rondom de ingezaaide velden en actief te zijn op social media met informatie en leuke foto’s/filmpjes, om de lokale bevolking te inspireren en enthousiasmeren.


De naam Broez staat voor bruisen, wij willen dat de bloemen straks de grond 'uutbroest'. Daarbij is de letter 'B' gelinkt aan burgers, boeren, buitenlui, buurten, bloemen, bijen en biodiversiteit. Ook heeft Broez iets gebroederlijk, dus samen de biodiversiteit verbeteren. Mensen konden direct invloed uitoefenen op een mooiere omgeving, aangezien elke donatie binnen een jaar werd omgezet in vierkante meters bloemen. "Nait soezen moar broezen; geen woorden, maar daden!"

 Aanleiding 

Een vraag van iemand uit onze omgeving was de directe aanleiding van het initiatief: ´Willen jullie een bloemenstrook aanleggen op jullie weiland naast onze woonwijk in ruil voor een onkostenvergoeding van ons?’. De geïnteresseerde had ervaren dat er veel wijkbewoners en recreanten genoten van bloemen en kruiden naast hun woningen en wilde om dit te realiseren graag de onkosten van de boer voor de aanleg van de stroken vergoeden. Zo zijn we begonnen met bemiddelen tussen aan de ene kant burgers/bedrijven die graag bloemrijke akkerranden in hun directe omgeving zouden zien en aan de andere kant grondeigenaren die hiervoor openstaan in de ruil voor een financiële onkosten vergoeding.

 
 
E-mailen
Instagram