BROEZ
Wil jij de bijtjes weer horen zoemen? Ga aan de slag met kruiden en bloemen 
 

(On)kruid 

 

Melde is een pionierssoort en vestigt zich graag op onbegroeide bewerkte bodems. Stel dat de Melde de overhand neemt, dan raden wij aan om de akkerrand af te maaien voordat het blad van de melde alles afsluit, het zaad rijp is en zich uitzaait. Zo krijgen de andere bloemen/kruiden de kans om zich te ontwikkelen met meer zonlicht en ruimte.


Ook de grondsoort heeft een grote invloed op welk ‘bijkruid’ de overhand krijgt. Zo zijn op zandgronden de zaadonkruiden (zoals melde) en op kleigronden de wortelonkruiden het grootste probleem.

De akkerrand inzaaien in het najaar in plaats van het voorjaar is een mogelijkheid om Melde beter te kunnen onderdrukken. Melde groeit snel en profiteert van licht, wat de ontwikkeling van de andere bloemen en planten negatief beïnvloedt, vooral bij langzaam groeiende soorten in het voorjaar. Wanneer in het najaar wordt gezaaid, kan de grond in de winter een beetje tot rust komen, zodat het eenjarig onkruid minder massaal kiemt.

Wil je toch in het voorjaar zaaien? Dan raden we aan een vals zaaibed te maken.

Timing is cruciaal. Droogte remt de ontwikkeling van akkerranden, maar als het te nat  is kan er niet worden gezaaid.

Zo zie je maar weer, de natuur laat zich niet dwingen.

 

 

 

 
 
E-mailen
Instagram