BROEZ
Wil jij de bijtjes weer horen zoemen? Ga aan de slag met kruiden en bloemen 
 

Gebiedscollectief 

Ontdek de Kansen van Agrarisch Natuurbeheer in Twente!


Ben je een grondeigenaar in Twente en geïnteresseerd in agrarisch natuurbeheer? Dan willen we je graag wijzen op geweldige kansen die op je liggen te wachten, met dank aan organisaties zoals Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente.


Doelen voor natuurinclusief beheer: Het doel van het gebiedscollectief is om te komen tot een meer natuurinclusief beheer van het landelijk gebied en de sociaaleconomische inpassing hiervan of om doelsoorten in stand te houden. Dit kan op verschillende manieren, zoals kruidenrijke akkerranden, weidevogelbeheer, beheer van bomenrijen of kruidenrijk grasland.


Hier leggen we uit hoe je aan de slag kunt gaan:


Ligging in zoekgebied: Jouw grond moet zich in het zoekgebied voor agrarisch natuurbeheer bevinden, wat je kunt vinden op de website van het collectief. Het beheer moet naar behoren worden uitgevoerd, en je wordt lid van het collectief. Als beloning ontvang je als grondeigenaar jaarlijks een passende vergoeding.

Toon je interesse: Verdiep je in de mogelijkheden door een kijkje te nemen op de website: www.twentenogmooier.nl . Laat vervolgens weten dat je geïnteresseerd bent in agrarisch natuurbeheer door een e-mail te sturen naar het Gebiedscollectief Noordoost-Twente. info@gebiedscollectiefnot.nl


Plan een gesprek: Indien je vooraf aan het nieuwe ANLb interesse toont en voldoet aan de voorwaarden, kan er een gesprek met een gebiedscoördinator worden gepland. In dit gesprek bespreek je samen de mogelijkheden voor het komende groeiseizoen, afgestemd op het specifieke gebied en jouw interesses.
Het belangrijkste verschil met andere initiatieven is dat het Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente zich richt op het vergroten van de biodiversiteit en het behoud van streekeigen doelsoorten. Dit is een mooie kans om je land te beheren en bij te dragen aan de lokale biodiversiteit.


Aarzel niet om contact op te nemen en te ontdekken hoe agrarisch natuurbeheer in Twente jouw grond en de omringende natuur kan verbeteren!

🔗 Meer informatie over Gebiedscollectief Noordoost-Twente


 

 
 
E-mailen
Instagram