BROEZ
Wil jij de bijtjes weer horen zoemen? Investeer dan in kruiden en bloemen 
 

Werkwijze

Broez heeft als doel om zoveel mogelijk bloemenranden aan te leggen. De aanleg hiervan kan deels worden vergoed vanuit donaties van betrokken burgers en bedrijven. De hoeveelheid vergoedde akkerrand is dus afhankelijk van de hoogte van de binnengekregen donaties. De realisatie van de akkerranden is niet gebaseerd op subsidies. Grondeigenaren die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen nog steeds gebruik maken van de faciliteiten van de Broez-partners voor de aanleg van bloemenstroken, hiervoor worden hun standaardtarieven in rekening gebracht.


Broez (partners) biedt de volgende faciliteiten om bloemenranden aan te leggen:


 • Bloemzaad inkopen
 • Frezen
 • Inzaaien 

Elk jaar wordt er gekeken hoeveel geld er is gedoneerd is en hoeveel vierkante meters er dus aangelegd kunnen worden. Vervolgens wordt er bepaald welke gronden in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding. De werkwijze voor het toebedelen van de gronden wordt hieronder verder uitgelicht.


 De percelen die dicht langs wandel- en fietspaden liggen, komen het snelst in aanmerking voor een vergoeding. Aangezien de donateurs er profijt van moeten hebben. 


Werkwijze donaties

 1. Met het ingezamelde geld worden akkerranden gefinancierd. Dit zijn kruidenrijke en bloemrijke stroken langs weilanden of akkers. De stroken worden minimaal 3 meter breed omdat het machinaal wordt aangelegd met 3 meter brede machines.
 2. Het initiatief belooft aan donateurs directe invloed op eigen omgeving. Zij moeten kunnen genieten van hun bijdrage, daarom dienen de percelen te liggen langs: Woonwijken/dorpskernen; wandelen fietspaden; wandel- en fietsroutes; en dergelijken.
 3. De toebedeling van de gronden geschiedt via de volgende prioritering:
  1. Specifieke toedeling: specifieke wensen van donateurs voor een gewenst perceel.
  2. Deelnemers van Energiecoöperatie IJskoud: dit zijn de initiatiefnemers van de stichting en beschikken over de mogelijkheid om biomassa te verwerken in de vergistingsinstallaties.
  3. Algemene geïnteresseerde grondeigenaren: Overige grondeigenaren op basis van de volgorde van aanmelding. 
 4. Grond en geld wordt gematcht via de volgende wijzen. Meer grond dan geld: grondeigenaren die niet aan bod zijn gekomen, komen in hun prioriteringsgroep bovenaan in de lijst voor het komende jaar. Meer geld dan grond: het restbedrag wordt meegenomen naar het komende jaar om dan nieuwe grondeigenaren te werven. 


Algemene voorwaarden


 1. Akkerranden zijn afhankelijk van moeder natuur, dus geeft Broez geen garantie voor het slagen van volledig opkomende en bloeiende akkerranden.
 2. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van Broez, dan is de grondeigenaar verantwoordelijk voor de aanschaf van bloemen- of kruidenrijke zaadmengsels, het creëren van een zaaibed en het inzaaien van de akkerrand.
 3. Er wordt gebruik gemaakt van een divers bloemenmengsel. Dit zal per perceel verschillend opkomen naar omstandigheden van de grondsamenstelling, uitgangssituatie, zonlicht, temperatuur, vorst, natte, droogte, en dergelijke parameters.
 4. Er wordt gebruik gemaakt van een eenjarig bloemenmengsel. Dit geeft echter geen garantie dat er in het opvolgende jaar helemaal geen bloemen meer zullen groeien.
 5. Broez is niet verantwoordelijk voor schade aan het land.
 6. De initiatiefnemers van Broez zijn lerende.
 7. Broez heeft een inspanningsverplichting om met de faciliteiten de akkerranden zo goed mogelijk aan te leggen, maar heeft met wisselende natuurlijke omstandigheden te maken. Daarom kan een goed resultaat niet worden gegarandeerd.
 8. De vergoedde akkerranden zullen worden weergegeven op www.broez.nl. 
 
 
E-mailen
Instagram