BROEZ
Wil jij de bijtjes weer horen zoemen? Investeer dan in kruiden en bloemen! 
 

Doelstellingen 

Visie: 'Mensen in staat stellen meer biodiversiteit te genereren.' 


Het doel van dit project is om zoveel mogelijk akkerranden aan te leggen in de regio, middels financiële investeringen van burgers en bedrijven in hun eigen omgeving. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan de verscheidenheid van dier- en plantensoorten  en wordt er een nóg aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd. Met dit initiatief willen we biodiversiteit weer een hot topic maken en maatschappelijke verbondenheid creëren met biodiversiteit in eigen omgeving. Door actieve communicatie over onze werkzaamheden en het belang van biodiversiteit worden inwoners, jong en oud, bewust gemaakt en betrokken bij de biodiversiteit. Actieve betrokkenheid willen wij creëren door burgers ook aan te sporen om de akkerranden te gaan bezoeken tijdens het bloeiseizoen en ons feedback te geven over de kwantiteit en kwaliteit van flora en fauna. Speciale fiets- en wandelroutes worden aangemaakt hiervoor.

Dit initiatief is uniek in zijn soort, omdat het boeren en burgers met elkaar verbindt, het creëert bewustzijn over biodiversiteit en daarmee hopelijk het starten van het groene virus. Ook is het uniek doordat het natuur en landbouw laat integreren op een financieel rendabele manier voor boeren.

Concrete doelstellingen voor dit jaar zijn 10.000 m2 akkerranden aanleggen in de directe omgeving, €2500 inzamelen voor de realisatie en een samenwerking aangaan met twee sociale verenigingen als controlegroep om maatschappelijke verbondenheid met biodiversiteit te creëren.

 

 
 
E-mailen
Instagram